Trnava

Milí Eliasovci,

zo srdca vám všetkým vyslovujeme veľké Ď♥A♥K♥U♥J♥E♥M♥E.

Sme veľmi radi, že sme vás mohli spoznať a privítať u nás – v Trnave, v našej farnosti Božieho milosrdenstva. Bolo občerstvením našich duší zažiť tak krásny, radostný gospelový zbor počas nášho trojdnia, v ktorom sme sa pripravovali na sviatok Božieho milosrdenstva.

Radostná viera a dynamika sálali  z vystúpenia vášho gospelového zboru Elias. Boli ste svedectvom, že Ježiš je živý a aj dnes nám dáva schopnosť hovoriť a spievať o Bohu správne i oslovujúco. Pán má aj v súčasnosti moc otvárať ľudské uši i srdcia. Je nádherné vidieť, že aj v detských srdciach a srdciach mladých ľudí je živá túžba po Bohu, túžba chváliť Ho vlastným jazykom lásky.

Spolu s vami spievali nie len naše ústa, ale aj naše srdcia. A spievajú doteraz. Na oslavu nekonečného Božieho milosrdenstva.

Nech vás Pán prehojne požehnáva.

Martina Ďuračková za celú farnosť Božieho milosrdenstva v Trnave

Článok publikovaný v kategórii Sponzori. Trvalý odkaz.

Pridaj komentár