Hľadáme sponzora

      Potreba podporovateľov je v živote veľmi potrebná. Niekto, kto Vás podporí, keď máte ťažké obdobie v škole, v práci či manželstve. Podpora je pre každého jedného človeka veľmi potrebná. Avšak dnes je okrem priateľskej podpory dôležitá aj finančná podpora. Je ťažké realizovať projekty, akcie a podujatia iba s dávkou odvahy, presvedčenia a bez financií. Každý kto organizoval narodeniny či prvé sväté prijímanie vie, že na to aby sa mohol s rodinou a priateľmi stretnúť potreboval „sponzorovať“ svoju cestu, jedlo…

Je pravdou, že dnes je otázka financií, zbierok a sponzorstva  komplikovaná. Avšak aj My ako spoločenstvo potrebujeme na svoj „život“ a stretnutia s novými, ale aj „starými“ priateľmi svojich sponzorov.

Jeden človek mi raz povedal: „Mám toho dostatok a ak môžem, delím sa s inými. Snažím sa robiť im radosť a pomáhať.“ Aj my túžime plniť si našu úlohu kresťanov, ktorou je ohlasovanie Ježiša. Priniesť ho všade tam, kam to bude možné. Ale na to potrebujem Vás- našich sponzorov. V prvom rade sú to duchovní podporovatelia, no patria k nim aj finanční.

Sponzorstvo sa najviac týka- presuny z miest = doprava, ubytovanie a technické zabezpečenie.

Svoje finančné dary môžete poukázať na č.u. : 5051216584/0900

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, pretože:

„Na maličkostiach často závisia príčiny veľkých vecí.“

 Teamwork and integration concept

Článok publikovaný v kategórii Sponzori. Trvalý odkaz.

Pridaj komentár